Wołkowyja
15 grudnia
sob.sob.sob.sob.
13:0016:0019:0022:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
-2-3-3-3
linia
WIATREbNEbNEE
EbNEbNEE
km/h17181512
niedz.niedz.niedz.niedz.
1:004:007:0010:00
linia
POG.
linia
TEMP.
°C
-3-3-20
linia
WIATREEbNEbNSE
EEbNEbNSE
km/h7533
linia
logotyp